fbpx

My WebSite

Om Bergvärme

Rot-avdrag & Bergvärme

ROT-avdraget & värmepumpar

ROT-avdraget är ett skattemässigt avdrag som möjliggör för hushåll och företag att få ett avdrag på viss renovering, tillbyggnad och reparation av bostad och lokaler. Målet med ROT-avdraget är att öka tillgången på billigt arbete och att öka efterfrågan på hantverkstjänster, samt att öka efterfrågan på material och byggvaror. För att kunna utnyttja ROT-avdraget krävs …

ROT-avdraget & värmepumpar Läs mer »

Hur länge håller en bergvärmepump?

Hur länge håller en bergvärmepump?

Bergvärmepumpar är ett hållbart och energieffektivt sätt att värma och kyla hem och byggnader. De använder sig av energi som lagrats i jordens som energikälla, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ till traditionella uppvärmningssystem som använder fossilbränslen. En fråga som ofta ställs om bergvärmepumpar är: hur länge håller en bergvärmepump? Generellt sett har bergvärmepumpar …

Hur länge håller en bergvärmepump? Läs mer »

Hållbar energi

Hållbar energiförsörjning

Hållbar värmeförsörjning handlar om att tillhandahålla värme på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det innebär att vi måste använda energikällor som är förnybara och inte belastar miljön på ett negativt sätt. Ett sätt att göra det på är att använda alternativa energilösningar som en form av förnybar energi. Exempel på alternativa …

Hållbar energiförsörjning Läs mer »

Borra bergvärme

Borra bergvärme

Att installera bergvärme kräver att man borrar en energibrunn i berggrunden. Djupet på energibrunnen bestäms av flera olika faktorer, däribland berggrundens nivå och hur mycket energi behövs. Borrhålet får inte vara underdimensionerat, och det aktiva borrdjupet brukar vara mellan 100-250 meter med en diameter på 110-140 mm. Det aktiva borrdjupet är sträckan från där berggrunden …

Borra bergvärme Läs mer »

Hur fungerar bergvärme?

Hur fungerar bergvärme?

Många ställer sig frågan “hur fungerar bergvärme?” vi finns här för att ge svar. Bergvärme nyttjar energi som finns lagrad i berggrunden vilken verkar som ett enormt batteri för energi från solen. För att använda energin som finns i marken för att värma upp en bostad använder man sig av en bergvärmepump. Bergvärmepumpen nyttjar i sin …

Hur fungerar bergvärme? Läs mer »

Bergvärme eller luft/vatten

Bergvärme eller luft-vatten värme?

Vilket är bäst för dig,  bergvärme eller luft-vatten? Det är många faktorer som påverkar valet av uppvärmning, såsom energiförbrukning, läge och förutsättningar, och givetvis pris. Här ska vi försöka sammanfatta hur de är olika, fördelarna och nackdelarna med jordvärme kontra luftvattenuppvärmning, och hur du hittar det som fungerar bäst för dig och ditt hus Bergvärme …

Bergvärme eller luft-vatten värme? Läs mer »

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT