fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 30/6)

En bergvärmepump är ett alternativ för uppvärmning av huset som är relativt dyrt att installera, men som kan generera stora besparingar på lång sikt. Den fungerar genom att hämta solenergi som lagras i berggrunden, där temperaturen är konstant och ligger runt 6-8 grader året runt. På grund av denna konstanta temperatur har bergvärmepumpen en mycket hög årsvärmefaktor, vilket gör den lämplig att använda oavsett var man bor i Sverige. Trots att den initiala investeringen kan vara hög, kan man ofta tjäna in den på 5-10 år genom lägre rörliga energikostnader. Detta gör att bergvärmepumpen är ett populärt val för många som vill minimera sin energiförbrukning och samtidigt spara pengar.

En värmepump är ett effektivt sätt att värma upp huset, med en genomsnittlig energibesparing på 50-80% jämfört med elvärme. Detta kan variera beroende på olika faktorer, såsom husets storlek, geografiska läge, hushållets storlek och husets förmåga att behålla värme.

Energimyndigheten har genomfört tester på nio bergvärmepumpar i en labbmiljö som simulerar ett svenskt klimat med en årsmedeltemperatur på 6 grader. De testade värmepumparna hade alla vidare en effekt på mellan 9 och 10 kW, vilket kan vara överdimensionerat för mindre hus och påverka årsvärmefaktorn. Generellt för de testade bergvärmepumparna var att de ger en energibesparing på mellan 64 och 80%.

Effektiviteten hos värmepumpar kan jämföras genom att titta på både årsvärmefaktorn och vad de faktiskt har kapacitet att spara i kWh. Det kan också vara viktigt att tänka på husets totala energibehov samt vilket vattenburet värmesystem som används, såsom golvvärme eller radiatorer. Generellt har hus med högre energibehov (34 300 kWh) större energibesparingspotential än mindre hus (24 200 kWh).

Besparing i ett hus med låg energiförbrukning

En bergvärmepump kan generera olika nivåer av energibesparingar beroende på vilket vattenburet värmesystem huset har. För ett hus med golvvärme kunde de testade bergvärmepumparna sparat mellan 69 och 79%. Detta motsvarar vidare 16 600 till 19 000 kWh per år, och en årsvärmefaktor på 3,2-4,7. För ett hus med radiatorer kunde de testade bergvärmepumparna spara mellan 64 och 74%. Vilket motsvarande 15 400 till 17 900 kWh per år, och en årsvärmefaktor på mellan 2,8 och 3,8. Detta visar att en bergvärmepump kan ge en något lägre energibesparing för hus med radiatorer jämfört med golvvärme. Det är dock viktigt att notera att dessa siffror är baserade på specifika tester och kan variera i verkligheten.

Besparing bergvärme i ett hus med hög energiförbrukning

Besparingen av en bergvärmepump för hus med högre energibehov (34 300 kWh) är också beroende på det vattenburna värmesystem som är installerat. Generellt sett har hus med golvvärme större besparingsmöjligheter. För ett hus med golvvärme kan de testade bergvärmepumparna spara mellan 72 och 80%. Detta motsvarande 24 600 till 27 400 kWh per år, och har en årsvärmefaktor på mellan 3,5 och 5,0. För ett hus med radiatorer är besparingen 67 till 76%, 22 900 till 25 900 kWh per år. Vidare med en årsvärmefaktor på mellan 3,0 och 3,8.  

En sammanfattning av för hur besparing bergvärme ser ut:

Exempel husEnergibesparingÅrsvärmefaktor
Litet hus (24 200 kWh) med radiatorer17 000 kWh3,4
Litet hus ( 24 200 kWh) med golvvärme20 700 kWh4,0
Stort hus (34 300 kWh) med radiatorer24 500 kWh3,5
Stort hus (34 300 kWh) med golvvärme26 200 kWh4,3
Besparing bergvärme

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT