fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 30/6)

Hållbar värmeförsörjning handlar om att tillhandahålla värme på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det innebär att vi måste använda energikällor som är förnybara och inte belastar miljön på ett negativt sätt. Ett sätt att göra det på är att använda alternativa energilösningar som en form av förnybar energi. Exempel på alternativa energikällorna är bergvärme, solceller och luft/vatten.  

Om bergvärme

Bergvärme, även kallad geotermisk energi, är en form av förnybar energi som utvinns från jorden. Genom att borra ner rör i marken kan man ta vara på den naturliga värmen i berggrunden och omvandla den till värme för hus och byggnader. Bergvärme klassas som förnybar då den aldrig tar slut utan finns alltid kvar i berggrunden och kan användas om och om igen utan att det påverkar miljön negativt. Vidare släpper bergvärme inte ut några skadliga koldioxidgaser eller andra utsläpp när den används. Detta gör att den inte bidrar till den globala uppvärmningen eller till luftföroreningar på samma sätt som fossilenergi som kol, olja och gas gör. Bergvärme är även en mycket effektiv energikälla då den ofta ger en hög energiåtervinning och kan användas under långa perioder utan att förbruka resurser. Detta gör bergvärme mer hållbar än till exempel sol- och vindenergi som kan vara beroende på väderförhållande. 

Om solenergi

Solenergi är ytterligare ett alternativ till förnybar energi som kan användas för att tillgodose våra värmebehov. Genom att installera solpaneler på taket kan vi omvandla solens strålar till elektricitet, som kan driva värmepumpar och värma hus. Solenergi är en oändlig resurs som kan användas för att genererar el utan att producera några utsläpp av växthusgaser, varken vid utvinning eller vid användning. Detta gör solceller till ett miljövänligt alternativ till skillnad från fossilbaserade energikällor, som ofta är en av de största bidragsgivarna till den globala uppvärmningen. 

Solceller är också miljövänliga eftersom de inte släpper ut skadliga avgaser och använder resurser varsamt. Solceller är också långlivade och kräver minimal underhåll, vilket gör de till en kostnadseffektiv energikälla på sikt. De kan installeras på taket eller på marken, och kan användas till att leverera el till både enskilda hushåll och större samhällen. Vidare är solceller även lätta att installeras och kan enkelt integreras i befintliga elsystem. Detta gör det möjligt att öka andelen förnybar energi i energimixen och minska vårt beroende av fossilbaserad energikällor. 

Om Luft/vatten värme

Luft/vatten pumpar är ytterligare ett miljövänligt och hållbart alternativ till förnybar energiförsörjning eftersom de använder den omgivande luften och vattnet som en källa till energi. Detta innebär att de inte behöver bränsle eller andra fossilbaserade energikällor för att fungera, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen till luften. Vidare är luft/vatten pumpar mycket effektiva när det gäller att förse hus och andra byggnader med värme och kyla. De kan användas för att värma upp vatten som används för att värma upp huset, samt för att kyla ner luft genom att pumpa kallt vatten genom rörsystemet. Detta gör att man kan minska sin energianvändning och därmed också sina koldioxidutsläpp.

En annan fördel med luft/vatten pumpar är att de är långlivade och lätta att underhålla, vilket gör att de kan användas under en lång tid utan att behöva bytas ut. Detta minskar också belastningen på miljön eftersom det inte krävs så mycket resurser för att tillverka och byta ut gamla enheter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är solenergi, bergvärme och luft/vatten pumpar alla hållbara alternativ till energiförsörjning efter de använder förnybara energikällor. Detta innebär att de inte behöver bränsle eller andra fossilbaserade energikällor för att fungera, vilket minskar utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen till luften. Dessutom är de alla långlivade och lätta att underhålla, vilket gör att de kan användas under en lång tid utan att behöva bytas ut. Solenergi är den mest förnybara energikällan som finns då den utnyttjar den oändliga mängden energi som finns i solen. Solenergi används för att generera elektricitet genom solpaneler eller värma vatten och luft genom genom solvärme. Bergvärme är ett hållbart alternativ då den använder den omgivande jorden eller marken som en källa till energi.Vidare är  luft/vatten pumpar ett hållbart alternativ till energiförsörjning då de använde den omgivande luften och vatten som en källa till energi. Dessa tekniker är förnybara, miljövänliga och minskar förbrukningen av fossila bränslen. 

Hållbar energi

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT