fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 31/5)

Din helhetsleverantör inom bergvärme till BRF:er eller företag.

Smidig installation, stor eller liten anläggning.

Vi är här för att göra det enkelt för dig!

Heatio Energy

Heatio är specialiserade på att skräddarsy bergvärmesystem som passar perfekt för fastigheter och bostadsrättsföreningar. Med en djup förståelse för energifrågor och teknikledande expertis inom bergvärme kan vi erbjuda de bästa lösningarna för att möta dina uppvärmningsbehov. Kontakta oss redan idag för bergvärme.

En grönare framtid meter för meter

Minskade kostnader
0 %

25-40% besparing på dina energiräkningar, 75% besparing på dina koldioxidutsläpp.

Lägre utsläpp
0 %

25-40% besparing på dina energiräkningar, 75% besparing på dina koldioxidutsläpp.

Erfarenhet
0 +

Mer än 20 års erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt.

Bergvärme för Bostadsrättsföreningar

I en tid av ökande miljömedvetenhet och hållbarhetsmål och kostnader står bostadsrättsföreningar inför viktiga beslut angående sin energiförsörjning och uppvärmning. Bergvärme för BRF:er är en attraktiv lösning som kan adressera dessa utmaningar effektivt. 

En bergvärmepump för större fastigheter fungerar enligt samma principer som för villor eller fritidshus där lagrad solenergi i berget återvinns, komprimeras och omvandlas till värme som leds ut i fastigheten. Den största skillnaden från en villainstallation är att energin hämtas från fler borrhål samt att varmvattenbehoven kräver större volym. Investeringen blir således större vilket även gäller för besparingen. Värmepumpen kan dessutom användas i kombination med fastighetens befintliga system, exempelvis fjärrvärme.

Många fördelar med Bergvärme för din BRF

För bostadsrättföringar kan bergvärme erbjuda en centraliserad uppvärmningslösning so täcker hela fastighetens behov vilket effektiviserar energiförbrukningen och sänker kostnaderna för varje bostadsrättshavare. Även om de initiala kostnaderna för en bergvärmeinstallation kan vara högre än andra system kompenseras detta av lägre driftkostnader och möjligheten att dra nytta av diverse ekonomiska incitament. Det är även en långsiktig investering som ger ekonomisk stabilitet.

Genom att minska beroendet av fossila bränslen minskar bostadsrättsföreningar dessutom sina koldioxidutsläpp och bidrar till en grönare framtid.

I kommande avsnitt kommer vi utforska bergvärme mer ingående, inklusive dess ekonomiska fördelar, miljöpåverkan, installation och underhåll samt exempel från andra föreningar som framgångsrikt antagit denna hållbara uppvärmningslösning.

Fördelarna med bergvärme för BRF:er

Det finns många fördelar med att använda bergvärme som energikälla för din bostadsrättsförening eller fastighet. Nedan nämner vi några: 

Hållbarhet och Miljövänlighet

Bergvärme är en ren och förnybar energikälla som utnyttjar den lagrade värmen i marken. Genom att minska beroendet av fossila bränslen minskar bostadsrättsföreningar sin koldioxidutsläpp och bidrar till en grönare framtid. Detta kan också förbättra föreningens miljöprofil och attraktionskraft för medlemmar och potentiella köpare.

Stabil Uppvärmning året runt:

Bergvärme är inte beroende av väderförhållanden och ger konstant och pålitlig uppvärmning året runt. Detta är särskilt viktigt för bostadsrättsföreningar som behöver säkerställa en bekväm inomhusmiljö för sina medlemmar.

Centraliserad Lösning:

Bergvärme erbjuder en centraliserad uppvärmningslösning som kan täcka hela fastigheten eller bostadsområdet. Detta gör det möjligt att effektivt fördela värmen och sänka kostnaderna för varje bostadsrättshavare.

Ekonomiska Besparingar:

Även om de initiala investeringskostnaderna för bergvärme kan vara höga, erbjuder bergvärme betydande besparingar på lång sikt. Lägre energikostnader och möjliga statliga subventioner eller incitament gör det till en ekonomiskt fördelaktig lösning.


Långsiktig Lönsamhet:

Bergvärmeinstallationer är kända för sin långa livslängd och minimalt underhåll. Detta innebär att föreningen kan dra nytta av systemet under många år utan stora utgifter för reparationer eller uppgraderingar.

Låg Ljudnivå och Minimal Påverkan:

Bergvärmesystem är kända för sin tystnad och minimala påverkan på omgivningen. Detta skapar en behaglig och störningsfri boendemiljö.

Hur går en bergvärmeinstallation till för BRF:er?

Heatio är specialiserade på att skräddarsy bergvärmesystem som passar perfekt för fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vi börjar alltid genom ett platsbesök där vi tillsammans med er går igenom förutsättningar, förväntningar samt svarar på frågor. om det är intressant tar vi det vidare till nästa steg

För att få ut rätt effekt från anläggningen är det viktigt att göra en korrekt dimensionering, detta gör vi åt er och tar även hänsyn till önskemål kring funktion och fabrikat. Vi jobbar med olika fabrikat och kan därför hitta den bästa lösningen för just er. Underlaget mynnar ut i en offert där samtliga områden täcks. 

Om ni bestämmer er att gå vidare tar vi tillsammans med er fram ett borrtillstånd som skickas in till kommunen. Efter att tillståndet är godkänt är det dags för borrning. Från oss får ni tydliga riktlinjer för vad som behöver göras innan borrningen påbörjas och vilka datum och tider borrningen förväntas att pågå under. Läs mer om borrning här

När borrningen är genomförd installerar vi värmepumpen, samt demonterar eventuell gammal utrustning. Efter att installationen är genomförd driftsätts värmepumpen. 

När installationen är färdigställd går vi tillsammans med er igenom hur anläggningen fungerar och vad ni bör tänka på. Självklart hjäper vi även till om ni stöter på problem med tiden. 

Vanliga frågor

Hur står sig bergvärme mot fjärrvärme?

Väldigt bra, men man ska komma ihåg att man inte alltid behöver välja. I vissa fall kan det finnas större fördelar med att kombinera bergvärme med fjärrvärme. Det finns många exempel på sådana installationer, som kan röra allt från mindre hyreshus till bostadsrättsföreningar med upp till 300 lägenheter. Prissättningen kan skilja sig men på vissa orter är fjärrvärme billigt under sommaren medan bergvärme är det mer ekonomiska alternativet på vintern. Moderna styrsystem gör att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kan välja energikälla utefter den taxa som är billigast  Vilket är den stora fördelen med att kombinera.

Vilka vanliga missförstånd finns det med bergvärme för BRF:er?

Ett vanligt missförstånd är att bergvärmetemperaturen minskar och att borrhålen fryser när det är vinter. Detta är något som har blivit kvar från felaktiga dimensioneringar som gjordes för 10-15 år sedan. Idag finns teknologiska verktyg för att hamna rätt. Ett annat vanligt missförstånd är risken för legionella. Med dagens aggregat och systemlösningar har förekomsten utrotats helt.

Vad ska man tänka på?

Det är viktigt att genomföra en ordentlig analys av energibehovet så att systemet blir korrekt dimensionerat direkt. Skulle det vara så att man räknar med en effekt som är för hög köper man en anläggning man inte har behov av. Det är även viktigt att drifta systemet på rätt sätt och ha kontroll över att det fungerar som tänkt. Detta hjälper vi dig med!  

 

Vill du ha hjälp med din anläggning?

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT