fbpx

My WebSite

Betalnings -och leveransvillkor

  • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan heatio AB (”heatio”, ”vi” eller ”oss”) och dig som gör en beställning från oss via heatio.se (”hemsidan”). Kontaktuppgifter och övrig information om heatio framgår på hemsidan. Villkoren gäller vid beställning av vara och, i förekommande fall, tillhörande service och/eller installation av varan via hemsidan.
  • Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmans samtycke för att genomföra en beställning på hemsidan. 

Org nr. 556400-3381

Heatio erbjuder specificerade installationer där du som kund ska ha läst igenom vad som ingår i den installation du valt. Du har även ansvar för att se till så att förutsättningarna som specifierats i installationen uppfylls vid själva installationstillfället. Väntetiden för en installation kan variera beroende på tillgänglighet, säsong och yttre omständigheter som exempelvis väder eller sjukdom. Via heatios tjänst får du en inbokad tid och blir informerad vid tidsförändringar. Om övrigt avtal sker mellan installatör och dig som kund exklusive har heatio AB inget ansvar gällande det som avtalas direkt mellan installatör och kund.

Tillstånd 

Heatio förutsätter att du som kund har nödvändiga tillstånd för att en installation ska genomföras. Om en tredje part efter installationen kravsätter en demontering av anläggningen frånsäger sig heatio samtliga eventuella kostnader som då kan uppstå i samband med en demontering eller fasadåtgärd. Dessa kostnader efterfaktureras då dig som kund.

Avbokning

Avbokning ska ske senast 48 timmar innan en inbokad installation. Om en avbokning sker senare än 48 timmar innan inbokad tid får du som kund betala för bomkörning. Du som kund kan även tvingas betala för bomkörning om de förutsättningar för att en installation ska kunna uppfyllas inte tillmötesgås varpå leverantören inte har möjlighet att utföra installationen.

  • För att slutföra ett köp via hemsidan behöver du som kund godkänna villkoren. Vid mottagen beställning skickas direkt en orderbekräftelse via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp träder i kraft när heatio har bekräftat beställningen och du som kund har mottagit orderbekräftelsen på e-post alt sms.
  • Vi på heatio har rätten att neka en beställning, detta om kunden har lämnat otillräcklig/felaktiga uppgifter eller att ordern inte kan fullföljas på grund av slutförsäljning

Heatio ber även kunder att avboka sin installation vid symptom på luftvägsinfektion i samband med det rådande Corona-viruset. Detta för att vi inte vill utsätta våra leverantörer för några risker. Om en installatör anländer till installationsplatsen och det visar sig att ni är sjuka kommer du som kund att få betala för bomkörning. Villkoren kommer även att uppdateras löpande efter Folkhälsomyndighetens direktiv.

  • Priser vid tidpunkten för beställningen gäller på hemsidan, såvida det uttryckligen har avtalats annat eller om omständigheterna uppenbarligen hänvisar på annat. Vid skräddarsydda lösningar ska betalnings- och fraktavgifter vara inräknade i totalsumman. Vi förbehåller oss rätten att fel kan uppstå och eventuella korrigeringar kan ske i unika omständigheter. Potentiella tilläggstjänster och ytterligare tilläggskostnader faktureras kunden efter avslutad installation. 
  • Vi på heatio strävar ständigt efter att hemsidan i största möjliga utsträckning ska innehålla felfri information. Vi reserverar oss dock mot eventuella felskrivningar av information samt priser. Om ett felaktigt pris har förekommit kommer vi kontakta dig och invänta ett godkännande av det korrigerade priset innan beställningen har godkänts.

Vid beställning av tjänsterna “utbyte av värmepump”, “köp en värmepump” och “borrning & värmepump” erbjuds alltid frakt av värmepump. Beroende av vilken värmepump som kunden väljer ska det framgå vilket leveransalternativ som gäller. Viktigt att notera att leveranstiderna är ungefärliga och avvikelser kan förekomma. Vi strävar i största mån att leverera på den avtalade tiden för att möjliggöra en så smidig kundupplevelse som möjligt. Leveranser sker helgfria dagar mellan 08-17.  Heatio friskriver sig ansvaret för eventuella förseningar orsakade av kontrakterade transportörer. 

Transportskador 

Om transportskadan är synlig på emballaget måste detta skrivas på fraktsedeln vid mottagande och anmälas till heatio. Mottagandet ska inte kvitteras förrän övriga eventuella felaktigheter noterats på fraktsedeln, det vill säga fraktföretagets kvittens. Var noggrann med att undersöka och kontrollera din försändelse vid mottagandet samt att du fått ett korrekt antal artiklar jämfört med frakthandlingen.

Transportskador som ej är synliga på emballaget måste anmälas inom tre dagar från mottagande. Transportskador som anmäls senare än tre dagar från mottagande ersätts ej. 

Observera att det alltid är du som kund som ska framställa ersättningskrav och reklamera. Observera även att det är bra om du behåller allt emballage vid skada. 

Kunden ansvarar för att den mottagna produkten förvaras väl från yttre väderförhållanden och stöld. 

Om du har i enlighet med våra paket valt installation av värmepump så sker givetvis installationen efter du har mottagit produkten ifråga. Vi kommer då kontakta dig för en närmare bestämmelse av datumet för installation och eventuell genomgång av systemet. Den utsatta tiden för installation är beroende på tillgängligheten i den ord kunden befinner sig i samt tillgängligheten för installatörer som ska utföra arbetet.

Du som privatperson kan få göra avdrag från din skatt för den totala arbetskostnaden gällande arbetet som berör exempelvis reparation, installation, och underhåll. Du som kund har rätt till att göra ett ROT-avdrag motsvarande 30% av arbetskostnaden. Kunden ansvarar för att de rätta kriterierna är uppfyllda vid ansökan av Rot-avdraget. Arbetskostnader innebär det arbete som utförs av en installatör, alltså inte material- och resekostnader i samband med en installation eller själva värmepumpen. I samtliga priser som redovisas på sidan är rotavdraget inte inräknat.

Schablonbelopp

Heatio säljer standardiserade installationer av bergvärmepumpar och räknar då exklusive rotavdrag på på installationskostnaden. Du ser direkt när du beställer en installation, vad kostnaden blir innan rotavdrag. Skatteverket räknar med 35 procent av den totala kostanden vid en installation av bergvärmepumpar vilket kallas för ett schablonbelopp. Schablonbeloppet får i sin tur enbart nyttjas vid nyinstallation och inte vid ett utbyte av en gammal pump

Du har som privatperson enligt lag 14 dagars ångerrätt. Vid köp av en produkt i kombination med installation är ångerrätten giltig till 24 timmar före dess att installationen har inletts, dock högst 14 dagar. En installation anses påbörjad vid utsatt starttid för installation.

För att godkänna en retur måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Ångerrätten gäller enbart om produkten är i samma skick som mottagen av kund.
  • Produkten får inte vara trasig eller använd
  • Returen ska ske i originalförpackning med inneremballage
  • Produkten ska vara komplett med samtliga originalhandlingar och tillbehör

Om du ångrar ditt köp så behöver du mejla oss innan perioden för ångerrätten har löpt ut. Mejlet ska innehålla ditt namn, adress ordernummer samt vilka produkter eller tjänster ångras.

Utöver det som stadgas i konsumentköpslagen respektive köplagen ges garantier. Om inget annat anges syftar garantivillkoren till såväl privatpersoner som juridiska personer. Orderbekräftelsen är viktig som underlag för garantin där du heller inte får ha annat separat garantibevis. Observera även att somliga varumärken måste registreras hos tillverkaren för att dess garantier ska gälla samt att garantier alltid gäller under förutsättningen att anläggningen har handskats korrekt. Korrekt handhavande formuleras vidare i respektive produkts bruksanvisning där det också förväntas att värmepumpen handhas med sunt förnuft för att undvika skador på pumpen. Garantier omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc.

Kostnader för monteringsarbete eller felsökningar där heatio inte informerats och godkänt att arbetet ska utföras i för hand ersätts inte. Om det vidare visar sig att en installatör orsakat ett fel genom en felaktig montering etc. blir installatören själv skyldig för denna kostnad. Om felet beror på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras för ett felsökningsbesök. Det är heller ej möjligt att göra anspråk på kringkostnader som kan ställas på exempelvis förlorad energibesparing eller liknande. Om du anser att din produkt eller installation har ett fel kan du nyttja vårt reklamationsblad längre ned på sidan. För att reklamations formuläret ska vara giltigt måste alla fält vara ifyllda och korrekta.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt är inte samma sak som garanti, när du har köpt en produkt har du som kund alltid rätt att genom konsumentköplagen reklamera varan till säljaren inom tre år. Reklammationsrätten ger konsumenten möjligheten att påpeka ursprungliga fel på en produkt eller installation varpå företaget får åtgärda det. En garanti å andra sidan kan fortsätta längre än i tre år där heatio erbjuder olika alternativ till dig som kund.

För att reklamationsrätten ska gälla behöver felet reklameras till heatio inom vad som kallas för skälig tid där alla produkter eller installationer som reklameras inom två månader innefattas av skälig tid. I somliga fall kan även längre perioder godtas som skälig tid beroende på omständigheterna. Observera även att bevisbördan ändras utefter när felet inkom till säljaren, om ett fel reklameras inom sex månader ligger ansvaret på säljaren, där den efter denna period ligger hos köparen.

Heatio safe

När du köper värmepump via heatio ingår heatio safe, ett säkerhetspaket som gäller för hela produkten och innehåller de åtgärder som krävs för att produkten ska vara funktionell. Garantin heatio safe är giltig de 6 första åren efter köp. 

Reklamationsformulär

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT