fbpx

Bergvärme VS Fjärrvärme

Bergvärme och fjärrvärme är två olika sätt att producera värme för att värma upp hus och andra byggnader. De skiljer sig från varandra på flera sätt, inklusive hur de producerar värmen och vilka fördelar och nackdelar de har. I detta inlägg går vi igenom Bergvärme VS Fjärrvärme och lyfter fördelar och nackdelar med de olika systemen.

Bergvärme, även känd som geotermisk värme, är en form av förnybar energi som utnyttjar den värme som finns naturligt i jorden. Värmen hämtar man genom att installera en energibrunn på cirka 150 – 300 meter. Värmeöverföring sker genom vätska som cirkulerar genom rören och värmer upp vatten i en värmepump. Värmepumpen nyttjar värmeöverföringen för att värma huset och ditt tappvarmvatten.

Fjärrvärme är en annan metod för att värma upp hus och byggnader, men det producerar värmen på ett annat sätt. Fjärrvärme produceras genom att bränna fossil energi, vanligtvis olja eller gas, i en centraliserad anläggning. Värmen överförs sedan till hus och byggnader via rörsystem som för både värme och varmvatten.

Fördelar med Bergvärme

 • Bergvärme är en förnybar energi- och värmekälla. Den kan användas för att producera både värme och el, och är ett miljövänligt alternativ till fossilenergi.
 • Bergvärme är en mycket stabil och pålitlig värmekälla. Temperaturen i berggrunden är relativt konstant, vilket gör att bergvärmepumpar kan användas för att leverera värme på ett jämnt och kontrollerat sätt över långa perioder.
 • Bergvärme är en kostnadseffektiv värmekälla. Det finns ingen behov av att fylla på bränsle eller utföra kostsamma underhållsarbeten. Detta gör att den långsiktiga kostnaden för att använda bergvärme som värmekälla är lägre än många andra alternativ.

Nackdelar med Bergvärme

 • Bergvärme är en investering som kan vara kostsam att installera. Det kan krävas en stor initial investering för att installera bergvärmepumpar och andra system som krävs för att utnyttja bergvärme. Detta kan vara en hinder för vissa personer eller företag som saknar den ekonomiska förmågan att investera sådan teknik.
 • Bergvärme kan endast användas på vissa platser. Det finns inte bergvärme överallt, och det kan vara svårt att hitta lämpliga platser att utnyttja tekniken. Det kan också krävas specialiserade maskiner och utrustning för att borra ned till berggrunden och installera bergvärmepumpar, vilket kan vara en kostsam och tidskrävande process.
 • Bergvärme kan ha en negativ inverkan på miljön. Även om bergvärme är en förnybar energi- och värmekälla, kan det finnas viss påverkan på miljön. Till exempel kan borrning och installation av bergvärmepumpar orsaka skador på marken och omgivande vegetation.

Fördelar med fjärrvärme

 • Fjärrvärme är en effektiv och energisnål värmekälla. Fjärrvärmenet är oftast anslutna till en central värmekälla, såsom en kraftvärmeverk, och fördelar värmen via rörsystemet till de anslutna husen och lokalerna. Detta gör att fjärrvärme kan leverera värme med hög effektivitet och låga energiförluster.
 • Fjärrvärme är en kostnadseffektiv värmekälla. Fjärrvärmenet är oftast kollektivt, vilket innebär att värme- och driftkostnaderna är fördelad på flera användare. Detta kan leda till lägre värmekostnader för individuella användare jämfört med att värma sitt hus eller sin lokal med hjälp av andra värmekällor.
 • Fjärrvärme är en miljövänlig värmekälla. Fjärrvärmenet är oftast anslutna till en central värmekälla som använder förnybara energikällor, såsom biobränsle, vattenkraft eller solenergi, för att producera värme. Detta gör att fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ till att använda fossilenergi som värmekälla.

Nackdelar med fjärrvärme

 • Fjärrvärme kan vara beroende av en central värmekälla. Detta kan innebära att man är beroende av en annan part för att leverera värme, vilket kan vara en risk om till exempel värmekällan blir såld eller av någon annan anledning inte kan leverera värme.
 • Fjärrvärme kan ha begränsad flexibilitet. Eftersom fjärrvärmenet är anslutna till en central värmekälla kan det vara svårt att justera värmen på individuell nivå. Det kan också vara svårt att använda andra värmekällor tillsammans med fjärrvärme, vilket kan begränsa möjligheten att använda andra förnybara värmekällor.
 • Fjärrvärme kan vara dyrt att installera. Det kan kan vara en stor initial investering för att ansluta ett hus eller en lokal till ett fjärrvärmenät, inklusive kostnader för att lägga rör och installera värmepumpar. Detta kan vara en hinder för vissa personer eller företag som saknar den ekonomiska förmågan att investera i en sådan teknik.

Bergvärme VS Fjärrvärme, kostnader

I fallet bergvärme vs fjärrvärme kan båda system vara energieffektiva och miljövänliga alternativ för att värma hus och lokaler. Samtidigt finns det viktiga skillnader mellan de två värmekällorna som kan påverka besparingar och kostnader.

Bergvärme är en förnybar värmekälla som använder energi från berggrunden för att producera värme och el. Det kan vara en kostnadseffektiv värmekälla på sikt, eftersom det inte kräver påfyllnad av bränsle eller utföra kostsamma underhållsarbeten. Samtidigt kan det vara en stor initial investering för att installera bergvärmepumpar och andra system som du behöver för att utnyttja bergvärme.

Fjärrvärme är en värmekälla som blir levererad via rörsystemet från en central värmekälla, såsom ett kraftvärmeverk. Fjärrvärme kan vara en kostnadseffektiv värmekälla eftersom värme- och driftkostnaderna ofta är fördelade på flera användare. Samtidigt är det i vissa fall en stor initial investering för att ansluta ett hus eller en lokal till ett fjärrvärmenät Dessutom tillkommer kostnader för att lägga rör och installera värmepumpar.

Det är svårt att säga exakt vilken värmekälla som är mest kostnadseffektiv, eftersom det beror på många faktorer såsom plats, husstorlek, energipriser och individuella förhållanden. Det kan därför vara lämpligt att undersöka och jämföra olika värmekällor och värmesystem för att se vilket som passar bäst för enskilda behov och förutsättningar.

Bergvärme VS Fjärrvärme

Innehåll

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

För ditt hem

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT