fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 30/6)

Att installera bergvärme kräver att man borrar en energibrunn i berggrunden. Djupet på energibrunnen bestäms av flera olika faktorer, däribland berggrundens nivå och hur mycket energi behövs. Borrhålet får inte vara underdimensionerat, och det aktiva borrdjupet brukar vara mellan 100-250 meter med en diameter på 110-140 mm. Det aktiva borrdjupet är sträckan från där berggrunden tar vid till botten av borrhålet. Ju större värmebehov fastigheten har, desto djupare blir det aktiva borrdjupet. Borrningen gör en borrentreprenör som är van vid att arbeta i trädgårdar och som försöker att undvika att orsaka skador. Att borra för bergvärme tar normalt sett någon dag att genomföra.

Att borra en energibrunn för bergvärme brukar kosta runt 300 kronor per meter, med möjlighet för extra kostnader för foderrör. Om du vill veta hur mycket bergvärme skulle kosta för din fastighet kan du använda denna länk.

Att Borra Bergvärme

Borrningen av energibrunnen är en del av bergvärmeinstallationen som kräver lite extra planering och arbete. Djupet på borrhålet avgör hur omfattande arbetet blir, och kan variera beroende på olika faktorer. Om två energibrunnar ligger nära varandra, mindre än 15-20 meter ifrån varandra, kan det påverka kapaciteten från energibrunnen. När du och din installatör väljer plats för borrhålet är det viktigt att försöka välja en plats som är så nära ditt pannrum som möjligt. Detta för att slippa gräva långt för att leda in slangarna från borrhålet till värmepumpen. Det är en bra idé att planera borrningen tillsammans med din installatör i förväg. Var noggrann så att det finns en bra väg genom trädgården till borrhålet redan innan borrningen startar.

När det är dags för borrning kommer borriggen på egna larvfötter och behöver en ingång på ungefär 2 meter för att ta sig genom växtlighet och byggnader. I vissa fall är det även möjligt att lyfta in borriggen med en kranbil. Det är viktigt att komma ihåg att borriggen är ganska tung, så det är bäst att undvika att passera asfalterade eller stenlagda ytor. Larvfötterna kan också orsaka spår i gräsmattan, speciellt om jorden är blöt eller mjuk. Detta kan du åtgärda genom att luckra upp den nedplattade jorden med en grep eller fylla igen hålen med matjord efter installation. Din borrare gör sitt bästa för att lämna så lite spår som möjligt.

Bra att tänka på

Borrslamm, även kallat borrkax, blir uppsamlat i en container och blir därefter borttransporterat av din borrare. Installatören försöker även skydda växtligheten och ditt hus från borrslammet. Om det blir massor kvar kan du ofta enkelt spola bort dem med en trädgårdsslang. När borren är igång är det bra att veta att ljudnivån är ganska hög. Arbetet sker samtidigt vanligen under arbetstid men det kan vara bra att informera dina grannar om installationen, som normalt sett är genomförd på en eller två dagar.

Efter att borrhålet är klart gräver borraren ett dike för att skapa en förbindelse mellan borrhålet och pannrummet. Anslutningsslangarna kräver bara ett smalt, tunnt dike för att bli ledda till fasaden. Det är inte heller något problem att lyfta upp plattsättningen med hjälp av en minigrävare. Kortare avstånd över gräsmattan kan du till och med gräva för hand. Anslutningsslangarna blir väl tätade, så att borrhålet kan användas av flera generationer värmepumpar. Slutligen drar man anslutningarna in i maskinrummet genom att borra två hål i fasaden för att föra in slangarna. Slangarna blir isolerade innan diket täcks över.

Tillståndsansökan för energibrunnsborrning

Om du vill installera bergvärme på din fastighet behöver du ansöka om tillstånd hos din kommun. Reglerna för tillståndsansökan för bergvärme kan variera mellan olika kommuner, så det är viktigt att du kontaktar din kommun för att få reda på vilka regler som gäller i just ditt område. I vissa kommuner kan du ansöka om tillstånd online, medan du i andra kommuner behöver lämna in en fysisk ansökan. För att ansöka om tillstånd behöver du oftast fylla i en ansökningsblankett och bifoga dokument som visar att installationen följer gällande bestämmelser och föreskrifter.

Du kan behöva bifoga en ritning över din fastighet och platsen där energibrunnen ska bli borrad, och du kan också behöva lämna in en förhandsanmälan om du planerar att gräva på din fastighet. Om det är första gången du ansöker om tillstånd för bergvärme kan det vara bra att be om hjälp från din installatör eller en annan professionell för att säkerställa att du lämnar in en korrekt ansökan. Tänk även på att kommunen tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende där kostnaden varierar från kommun till kommun.

Borra bergvärme

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT