fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 31/5)

Många ställer sig frågan ”hur fungerar bergvärme?” vi finns här för att ge svar. Bergvärme nyttjar energi som finns lagrad i berggrunden vilken verkar som ett enormt batteri för energi från solen. För att använda energin som finns i marken för att värma upp en bostad använder man sig av en bergvärmepump. Bergvärmepumpen nyttjar i sin tur en loop med kylmedel cirkulerar genom en borrad brunn i marken. Kylmedlet absorberar värme från marken och för den till en värmepump inne i huset. Där blir värmen omvandlad till användbar värme för uppvärmning av luft eller vatten, beroende på behov. På så sätt är det möjligt att använda en bergvärmepump som en miljövänlig och energieffektiv uppvärmningskälla för en bostad.

Det är av stor vikt att värmepumpen och borrhålets djup är anpassade efter fastighetens energibehov, så att den energi som blir hämtad ut ur berget inte är större än den energi som blir tillförd annars finns en risk för nedkylning av berget över tid. Energibrunnen är vidare i regel mellan 140 och 300 meter. 

Efter borrning för borrtekniker ned en slang i borrhålet med en returböj monterad och som är fylld med en bioetanolblandning.  Vätskan blir därefter uppvärmd av den lagrade värmen från solen. Värmepumpen använder värmen från borrhålet som i sin tur nyttjar energisnål kompressorteknik. Värmepumpen utvinner och distribuerar vidare ut värmen i husets värme och vattensystem. Efter att vätskan avlämnat sin värme till värmepumpen återgår den ner i borrhålet för att hämta ny energi.

Fördelar

 • Ekonomiskt – Bergvärme är en ekonomisk energiform som ofta tillåter en besparing redan från första dagen samt som höjer fastighetsvärdet
 • Miljövänligt och förnybart – Den miljöpåverkan som är förknippad med bergvärme är den energiförbrukning som sker i samband med att värmepumpen hämtar den lagrade solenergin från borrhålet
 • Bekvämt – I normala fall sköter sig bergvärmepumpen på egen hand
 • Flexibelt – Det är möjligt att kombinera bergvärme med andra energikällor

Nackdelar

 • Kräver tillstånd – För att en installation ska möjliggöras krävs ett kommunalt tillstånd, ofta en formalitet om inte ett flertal av dina närmsta grannar redan borrat efter bergvärme. Heatio hjälper dig även med tillståndsansökan
 • Stor investering – Att installera bergvärme och köpa in pumpen är en stor investering, samtidigt blir besparingen ofta så stor att det är möjligt att börja spara pengar redan från första dagen, även om investeringen är bekostad med lån
 • Borrning – För att nyttja bergvärme krävs en energibrunn som är nedborrad, i somliga fall är detta inte möjligt

Hur fungerar bergvärme vid installation?

 • Utomhusarbetet startar när borrfirmans rigg anländer, varpå även markskydd läggs ut om det behövs innan man kör in på tomten
 • Borrhålet borras
 • Delen som ligger över berggrunden fodras med stålrör
 • En kollektorslang förs ned i borrhålet, varpå borrutrustningen forslas bort
 • Grävarbetet för slangarna till fastigheten påbörjas
 • Inomhusarbetet påbörjas där den gamla utrustningen demonteras
 • Den nya pumpen platssätts och kopplas in i elsystemet
 • Rören mellan värmepumpen och den plats på ytterväggen där borrslangarna kommer in dras
 • När anslutningen är färdig fylls eventuell brinevätska i rören och körs i systemet under ett par timmar för att ta bort eventuell luft
 • Nu är allt klart!

En bergvärmepump håller i regel i runt 20 år men kan också enkelt bli utbytt vilket ökar livslängden på hela anläggningen till dryga 50 år. Vanligtvis är det starkaste skälet för en investering i bergvärme dess ekonomiska fördelar. Investeringen betalar av sig själv och ger en bra avkastning på runt 10-20% per år.  Investeringen går därför att likna med att sätta in pengar på ett bankkonto och få en avkastning på 10-20 procent löpande per år.

Hur fungerar bergvärme?

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT