My WebSite

Hur fungerar bergvärme?

Många ställer sig frågan, hur fungerar bergvärme? Vi finns här för att ge svar. Bergvärme nyttjar energi som finns lagrad i berggrunden vilken verkar som ett enormt batteri för energi från solen. Bergvärme har en minimal påverkan på miljön då det inte kräver någon form av förbränning för att utvinna energin. Det är av stor vikt att värmepumpen och borrhålets djup är anpassade efter fastighetens energibehov, så att den energi som tas ut ur berget inte är större än den energi som tillförs annars finns en risk för nedkylning av berget över tid. Hålet som borras är i regel mellan 140 och 240 meter. 

Efter borrning förs en slang ner i borrhålet med en returböj monterad och som är fylld med en bioetanolblandning.  Vätskan värms sedan upp av den lagrade värmen från solen. Resultatet blir att värmen hämtas upp från borrhålet som kan nyttjas genom att värmepumpen utnyttjar energisnål kompressorteknik som utvinner värme och distribuerar ut den i husets värme och vattensystem. Efter att vätskan avlämnat sin värme till värmepumpen återgår den ner i borrhålet för att hämta ny energi.

Fördelar

Nackdelar

Fördelar

Nackdelar

Hur går en installation till?

Hur fungerar bergvärme - vanliga frågor

Fastighetens driftkostnad sjunker, vilket i sin tur påverkar fastighetsvärdet positivt

Vanligtvis är det starkaste skälet för en investering i bergvärme dess ekonomiska fördelar. Investeringen betalar av sig själv och ger en bra avkastning på runt 10-20% per år.  Investeringen kan i enkelhet liknas med att sätta in pengar på ett bankkonto och få en avkastning på 10-20 procent löpande per år. Du kan även använda heatios verktyg på första sidan för att noggrannare undersöka hur mycket du kan spara med en bergvärmeinvestering. 

 

Fastighetens driftkostnad sjunker, vilket i sin tur påverkar fastighetsvärdet positivt

Vanligtvis är det starkaste skälet för en investering i bergvärme dess ekonomiska fördelar. Investeringen betalar av sig själv och ger en bra avkastning på runt 10-20% per år.  Investeringen kan i enkelhet liknas med att sätta in pengar på ett bankkonto och få en avkastning på 10-20 procent löpande per år. Du kan även använda heatios verktyg på första sidan för att noggrannare undersöka hur mycket du kan spara med en bergvärmeinvestering. 

 

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT