fbpx

Just nu! Upp till 11.000 SEK rabatt på värmepumpar från Bosch (Gäller t.o.m. 31/5)

Hur länge håller en bergvärmepump?

Bergvärmepumpar är ett hållbart och energieffektivt sätt att värma och kyla hem och byggnader. De använder sig av energi som lagrats i jordens som energikälla, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ till traditionella uppvärmningssystem som använder fossilbränslen. En fråga som ofta ställs om bergvärmepumpar är: hur länge håller en bergvärmepump? Generellt sett har bergvärmepumpar en mycket lång livslängd, med många enheter som håller i 20 år eller mer.

En av anledningarna till att bergvärmepumpar har en så lång livslängd är att de har få rörliga delar och därför är få föremål för slitage. Dessutom har bergvärmepumpar en låg underhållskostnad, eftersom de inte behöver den samma nivå av service som andra uppvärmningssystem.

Olika delar med olika livslängd

Livslängden för en bergvärmepump beror på hur länge de olika delkomponenterna i värmepumpen håller. En bergvärmepump består huvudsakligen av en värmegenerator (kylkretsen), två cirkulationspumpar, en växelventil, en varmvattentank, styrelektronik och olika elkomponenter.

Kylkretsen, som inkluderar kompressorn, styrventilen, tryckgivaren och värmeväxlaren, är tät och kräver ingen återkommande service. Den är dimensionerad för en total livslängd på ungefär 80 000 drifttimmar, vilket motsvarar ungefär 20-25 års drift. Om någon av komponenterna i kylkretsen går sönder kan den vanligen bli bytt av en värmepumpstekniker. Kostnaden för att byta ut en komponent varierar, men kompressorn är den mest kostsamma delen att byta ut. Ibland kan det dock fortfarande vara lönsamt att byta ut komponenten, även om resten av komponenterna i kylkretsen fortfarande fungerar bra.

Cirkulationspumparna, varmvattentanken och växelventilen finns i vattenkretsarna. Även dessa komponenter är avsedda att fungera i 20-25 år, men de kan bli utsatta för smuts och vattenkvalitet som kan leda till att de behöver bli bytta tidigare. Om det uppstår upprepade problem med dessa komponenter kan det behövas att en tekniker undersöker vad i anläggningen som orsakar problemen.

Genomsnittlig livslängd – Hur länge håller en bergvärmepump?

Bergvärmepumpar har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Detta kan variera beroende på olika faktorer, inklusive märke och modell, men det är vanligt att bergvärmepumpar har en livslängd på 20 år eller mer. Viss elektronik och elkomponenter i en bergvärmepump är underhållsfria, men delar som reläer och kontaktorer kan bli slitna med tiden. Ovanligt, men om till exempel åsknedslag slår ned skadar det elektroniken på samma sätt som annan elektronik i hemmet. Det finns många värmepumpar som har blivit installerade på 1980-talet och fortfarande fungerar bra. Med en livslängd på över 30 år och drifttider på över 100 000 timmar. Detta motsvarar en mätarställning på imponerande 500 000 mil för en bil som blivit körd i snitt 50 km/h.

Hur länge håller en bergvärmepump?

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT