ROT-avdraget & värmepumpar

ROT-avdraget är ett skattemässigt avdrag som möjliggör för hushåll och företag att få ett avdrag på viss renovering, tillbyggnad och reparation av bostad och lokaler. Målet med ROT-avdraget är att öka tillgången på billigt arbete och att öka efterfrågan på hantverkstjänster, samt att öka efterfrågan på material och byggvaror.

För att kunna utnyttja ROT-avdraget krävs det att du anlitar en ROT-certifierad hantverkare för jobbet, och att du betalar arbetskostnaden med Bankgiro eller PlusGiro. Du kan få avdrag för arbetskostnaden, men inte för materialkostnaden. Det maximala avdraget är 50 000 kr per person och år, och avdraget gäller för arbete som utförs på din bostad, fritidshus, eller på lokaler du äger eller har disponerar. Du kan inte få avdraget för arbete på lokaler som du hyr.

När du installerar en värmepump kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80% av den köpta energin. Om ditt hus är äldre än fem år kan du dessutom utnyttja ROT-avdraget och få ett avdrag på 30% av arbetskostnaden för installationen. ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden vid en värmepumpsinstallation och en normal schablon är att ungefär 35% av den totala kostnaden för en värmeinstallation är arbetskostnad. Avdraget gäller för både arbetet med att borra borrhål och för själva installationen av värmeanläggningen, men inte för själva värmepumpen och andra material som kollektorslangar eller foderrör. Det maximala beloppet du kan få i ROT-avdrag är 50 000 kr per ägare och år, men detta räknas tillsammans med avdraget för hushållsnära tjänster (RUT). Sedan 2020 har Skatteverket klargjort att schablonberäkningar av arbetskostnaden för värmepumpar kan användas även vid utbytesinstallationer. Heatio kan hjälpa dig med att beräkna ROT-avdraget för din värmepumpinstallation utan att du behöver tänka på uträkningen själv.

Hanteringen har gjorts enklare för alla parter genom att branschorganisationen SKVP och Skatteverket gemensamt tagit fram en schablonberäkning av arbetskostnaden för värmepumpar. Schablonen är således 35% av den totala entreprenadkostnaden. I praktiken innebär schablonerna att 10,5 procent av det totala beloppet är möjligt att dra av vid vatten och vätska installationer. Du behöver inte tänka på själva uträkningen av ROT utan det gör vi på Heatio åt dig.

Du kan inte använda ROT-avdrag på värmepumpar ifall:

  • Du har en nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år
  • Vid service på maskiner och inventarier
  • För förberedande arbete och resekostnader
  • Om du fått försäkringsersättning för ROT-arbete – såvida det inte tydligt framgår att ersättningen avser material kan du få avdrag för arbetet
  • I kombination med andra bidrag
  • För arbete utfört utanför din fastighet (tomt).
Rot-avdrag & Bergvärme

Få en kostnadsfri offert och ett prisestimat på bergvärme eller luft/vatten

Använd vårt verktyg för att ta reda på vad du skulle kunna spara med bergvärme eller luft/vatten, det tar bara 3 minuter

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT